Abap veri türleri tam standart tipleri (complate types) ve tam standart olmayan veri türleri (incomplate types) veri türleri olarak iki gruba ayrılır.

  • Standart veri tipler abap içinde sistem tarafından tanımlanmış sabit uzunluktaki ver tipleridir

Bu tipleri örnek bir programla ekrana yazdıralım.

 

  • Standart olmayan veri tipleri yazılımcı tarafından oluşturulmuş veri tipleridir.

Standart olmayan veri tiplerini örnek olarak ekrana yazdıralım.

— Sabit  (Constanst) Değerler

Sabit değerli değişkenler abap programı çalıştırıldığında kodsal olarak atanmış değerleri alırlar ve değişmezler. Sabitler CONSTANTS ifadesiyle tanımlanır. Örnekte sabit olarak kodda tanımlanmış kdv değerimiz , kullanıcı tarafından girilen rakamın kdvsini hesaplamamız sağlayacaktır.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.