Abap veri türleri tam standart tipleri (complate types) ve tam standart olmayan veri türleri (incomplate types) veri türleri olarak iki gruba ayrılır. Standart veri tipler abap içinde sistem tarafından tanımlanmış sabit uzunluktaki ver tipleridir Bu tipleri örnek bir programla ekrana yazdıralım.   Standart olmayan veri tipleri yazılımcı tarafından oluşturulmuş veri tipleridir. Standart olmayan veri
OKUMAYA DEVAM